Mens en milieu

Medewerkers
Een preventieve en actieve houding van alle medewerkers van Van Opdorp Transportgroep op het gebied van welzijn, veiligheid en gezondheid zorgt voor een gezonde en veilige werkomgeving waarin het voor de medewerkers prettig werken is.

Veiligheid
‘Wij werken veilig of wij werken niet!’, dat is het motto binnen Van Opdorp Transportgroep. Binnen ons bedrijf is een preventiemedewerker aangesteld. Daarnaast houden we regelmatig veiligheidsrondes bij onze klanten om te kijken of er veilig wordt gewerkt. We houden die bevindingen nauwkeurig bij, analyseren deze en zijn continue bezig ons proces rondom veiligheid te borgen.

Milieu
Al jaren wordt ook een actief, vooruitstrevend milieubeleid gevoerd. Diverse (vrijwillige) saneringsoperaties zijn uitgevoerd; geluidsarme compressoren gemonteerd en is een uitgebreid scala van milieumaatregelen getroffen in de cleaning en garage. Dit alles om milieubelasting van lucht, water en grond te voorkomen dan wel tot een uiterst minimum te beperken.

»


Van Opdorp Transportgroep